top of page

Sikkerhet: Ved inspeksjon av riggen kan de fleste feil og mangler avdekkes. Foreksempel: brudd på wire, slitte fall førere og trinser, sprekker i innfestninger, korrekt riggtrim. Jevnlig riggsjekk bidrar til og redusere risikoen for ulykker. Det være seg skader på mannskap eller båt. Samtidig som man kan  unngå store utgifter.


Økt seilglede: Etter en riggsjekk føler mange seg tryggere under fremtidige seilas. Samtidig som vi kommer med tips om forbedringer som kan forenkle seilingen.
 

Viste du at de aller fleste rigghavari kunne vært unngått, ved jevnlig kontroll og vedlikehold av riggen?
 
sprekk i terminal
quekiller på vei ut

Hva er en riggsjekk?

Ved en riggsjekk er det mange punkter som sjekkes. Her er en kort oversikt over noen av de viktigste punktene:

Typiske slitepunkter på wire. Terminaler, føring i salingstuppene, slitepunkter langs wire (særlig for båter uten rulleforstag)  
Innfestninger for stående rigg i mast sjekkes grundig for sprekker og deformeringer. Innfestninger i dekk inspiseres innvendig og utvendig.

Salingshorn inspiseres for sprekker og slitasje. Samt kontroll av korrekt vinkel.

Rullesystemer funksjonstestes og smøres. Kontroll av forstagsprofiler og toppsvivel.
Leader til forstag sjekkes for slitasje og kontroll av vinkel på forseilfall.

Mast sjekkes for bulker, sprekker og korrosjon. Riggtrim kontrolleres ved om masten står rett tverrskip, prebend, rake, korrekt spenning i wire.

Stående rigg dvs. tauverk sjekkes for slitepunkter, samt trinser inspiseres. 

Elektrisk utstyr: kabler og koblinger kontrolleres samt utstyr funksjonstestes.


 


 

Verkstedet som kommer til deg!

bottom of page